7 Aralık 2011 Çarşamba

MEHMET ÖZAY KİMDİR?

                                                                     Mehmet Özay 

                                          (English)
He was born in Istanbul on 30th January, 1969. He started his academic career at Hacettepe University and later on received Bachelor’s Degree from Marmara University, graduating in 1997 from the Department of English Teacher Training, Education Faculty.

He went on to earn his Master’s Degree in Sociology and Anthropology in the year 2000 at “Institute of Middle East and Islamic Countries”, Marmara University, by writing thesis about Anthony Giddens and His Sociology. And he got doctorate degree with the thesis titled “Modernization-Secularization-Religion Relations in Contemporary Sociology” from Theology Faculty of Marmara University in 2006. While receiving academic degrees, he has translated some books from English to Turkish language in the field of social sciences.

Between 2007-2010, he became a volunteer lecturer in various departments at IAIN Ar-Raniry, such as English Language Department, Post-graduate Studies and Social-Anthropology in the department of Social-politics (SOS-POL) at University Syah Kuala (UNSYIAH). He has been lecturing in degree and post-graduate classes and at the same time conducting two research projects funded by Research Management Center since June 2010 at University Technology Malaysia, Skudai, Johor Bahru. He is also conducting researches in variety fields such as Aceh history, and sociology, Turk-Malay relations, Southeast Asian history, traditional Islamic education in Southeast Asia.

"Arakan Muslims" (Arakan Müslümanları) is his latest book published on January, 2013, in Istanbul. It is the first research based work on Rohingya Muslim in Turkish language. His PhD thesis was published in title “Secularization and Religion” in 2007 and he also wrote two books about Aceh which were published in the year 2006, and 2009 in Turkish language in Istanbul. In addition, during this period he has written some academic articles in Turkish and Indonesian languages, such as “A Short Review About Acehnese Ulama: From the Early Centuries Until the Recent Ones”, “Dayah Tanoh Abee” and “ A Turkish Scholar in Aceh, Indonesia: Baba Daud” which were published in Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Istanbul. And “Indian Ocean Policy of the Ottoman State in the First Half of the 16th Century” was published in a respected journal Turán (Doğu Araştırmaları Merkezi-Orient Research Center). He is a freelance writer about particularly Aceh-Indonesia, Malaysia and generally Southeast Asia. The rest of his academic works are as follow.

(Türkçe)
1969 yılında Üsküdar’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimine Üsküdar’da devam etti. Hacettepe Üniversitesi'nde bir süre devam ettirdiği yüksek öğreniminin ardından 1997 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. Aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nde, 1998-2000 yılları arasında öğrenim gördüğü Sosyoloji-Antropoloji Bilim Dalı’nda Dr. Tayfun Amman danışmanlığında “Anthony Giddens ve Sosyolojisi” isimli yüksek lisans tezini gerçekleştirdi. 2002 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Din Sosyolojisi bölümünde doktora çalışmasına başladı. Prof. Dr. Ali Köse danışmanlığında “Günümüz Sosyolojisi'nde Sekülerleşme-Modernleşme-Din İlişkileri” başlıklı doktora tezini 2006 yılında tamamladı. 

2010 yılından itibaren Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevliliğini yürüten Özay, lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte ve alanıyla ilgili araştırmalar yürütmektedir. 2007-2010 yılları arasında Açe Eyaleti’nin başkenti Banda Açe’de IAIN Ar-Raniri’de yüksek lisans ve İngilizce Bölümlerinde; Şah Kuala Üniversitesi Tarım Bölümü ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde (Sos-Pol); özel Muhammediyye Üniversitesi’nde İngilizce Bölümü’nde alanıyla ilgili çeşitli dersler verdi. 

2008-2010 yılları arasında IAIN Ar-Raniri Rektörlüğü’nün ve Cakarta Türk Büyükelçiliği’nin katkılarıyla söz konusu öğretim kurumunda Türk Kültür Merkezi’ni hizmete açtı. Söz konusu kültür merkezi vasıtasıyla Türkçe Dil Kursu ve çeşitli programların yanı sıra, yüksek lisans ve doktora çalışmaları amacıyla öğrencilerin Türkiye’ye gönderilmesi, aralarında Rektör ve Rektör yardımcılarının da bulunduğu çeşitli akademisyenlerin Türkiye ziyaretlerini organize etti. Açe’de bulunduğu süre zarfında çeşitli yardım kuruluşlara danışmanlık yaptı. 

2005 yılından bu yana başta Açe, Endonezya olmak üzere Malay Dünyası ve Güneydoğu Asya, ASEAN üzerine çalışmalar yapan Özay, akademik kariyerini Malezya’da sürdürmektedir. Çalışmalarını çeşitli platformlarda özellikle uluslararası konferanslarda değerlendiren Özay’ın, Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikayesi" (2013), “Sekülerleşme ve Din”, “Açe Kitabı” ve “Açe: Güneydoğu Asya’da Bir İslam Beldesi” adlı telif ve aşağıda zikredilen çeviri eserleri bulunmaktadır: Barbar Uygarlık: postmodern eleştiri teorisine doğru (Prof. Stjephan Mestrovic); Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi (Prof. Anthony Giddens); Bizans ve İlk İslam Fetihleri (Prof. Walter Kaegi); Okulsuz Toplum (Ivan Illich); Hükümdar (Niccolo Machiavelli). Umran, Kitap-Haber gibi dergilerin yanı sıra, Timeturk’de uzun bir süre çeşitli alanlarda yazı ve çevirileri yayınlanan Özay son dönemde özellikle Güneydoğu Asya bağlamında politika, kültür, toplum ve tarih konularındaki yazı faaliyetlerini ise www.dunyabulteni.net ve www.dunyabizim.com’da okuyucularla paylaşmaktadır.

Özay'ın son dönemde kaleme aldığı edit çalışmalardaki makaleleri, çeşitli uluslararası konferanslarda sunduğu çalışmalarla akademik dergilerde yayınlanan eserlerinden bazıları şunlardır:


Publications: 

 

    Books

hComposition (Bahasa Indonesia) 

1.Kesultanan Aceh dan Turki: Antara Fakta dan Legenda, Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT), Kuala Lumpur: Hawash Enterprise, 2014.   (ISBN: 978-967-12971.0.0).

 (Books-Turkish)

1. ASEAN: Asya Yüzyılında bölgesel Birlik ve Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-625-7249-13-3. 2021. 

2. Siyaset ve Yönetim, Medeniyet Değerlerimiz, Evrensel Değerler, İstanbul. 2020. 

3. Sekülerleşme ve Din: Batı’da Sekülerleşme Teorileri ve Tartışmaları, 2. Baskı, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları, 2020.

 

4. Arakan Müslümanları: Myanmar’da Vatandaşsızlıktan Soykırıma Bir Halkın Hikayesi, 1. Baskı, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları. 2019

5. Açe, (Medeniyet şehirleri serisi), İstanbul: İlke Yayıncılık. 2019. 

6. Basiret ve Direniş: Basiret Gazetesinde Açe’deki “Hollanda Savaşı”nın (1873-1904) İlk İki Yılını Ele Alan Metinlere Dair, (with Adem Efe; Ekrem Saltık), İstanbul: İbn Haldun Universitesi Yayınları, 2018. 

7. Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam öncesi dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar Açe tarihi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul. ISBN: 978-605-2386-08-8. 2018. 

8. Selamet Haşim, Çağa İz Bırakan Önderler, İstanbul: İlke Yayıncılık. 2017.ISBN: 978-605-5961-63-3    

 

9. Açe Seyahat Notları, Banda Aceh: Bandar Publishing. 2013ISBN: 978-602-1632-14-7. 

10. Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikâyesi, İstanbul: Okur Yayınları.  ISBN: 978-605-4494-72-9. 2013. 

11.  Açe Kitabı, İstanbul: Fide Yayınları. 2006.ISBN: 994-450-8306     

 


hBook Chapters (Turkish)

1. “Tayland: Kadim Siam’dan Modern Toplum ve Sorunlu Demokrasi’ye”, Türkiye’de Tayland Çalışmaları-1, (Yayına Haz.: A. Merthan Dündar; Ekrem Saltık), Ankara: Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM). (135-163). (2021) 

2.“Malezya-Vietnam İlişkileri”, Türkiye’de Vietnam Çalışmaları – I, (ed.), A. Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM), Yayın No. 12, Ankara. (159-183). 2021. 

3.“Çin-Endonezya İlişkileri: Kırılmalar ve Yapılaşmalar”, APAM Çin Çalışmaları-I: Tarih, Edebiyat, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, (ed.), A. Merthan Dündar; Gürhan Kirilen, Ankara: Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) Yayınları (8), (151-175) (ISBN: 978-605-136-500-8). 2021. 

4. “Bağımsızlık Sürecinde Endonezya: 1945-1949 Yılları ve Hollanda ile Mücadele”, Dünya Siyasetinde Asya-Pasifik 2-3, (ed.), İsmail Ermağan; Mehmet Özay; Özlem Zerrin Keyvan, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (143-171). 2020. 

5. “Din, Sekülerleşme ve Laiklik”, Din Sosyolojisi, (ed.), Kadir Canatan; Mustafa Tekin, Ankara: Bilimsel Araştırma Din Sosyolojisi, Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları (BİLAY). (229-272). 2020. 9786254443503.

 6. ”Covid-19, Ulus Devlet ve Risk Toplumu”, Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler, (Derleme), T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Ankara. 2020. (61-66).

 7. “Tayvan-Endonezya İlişkilerine Dair Kısa Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Tayvan Çalışmaları – II (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler), Yayına Hazırlayan: A. Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Yayınları No. 657. Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM Yayınları: 5. (131-158). 2019. ISBN: 978-605-136-455-1 

8. “Malezya’da Gezi Parkı Olaylarına Bakış Üzerine Bir Değerlendirme”, Diren Diplomasi: Gezi  

 Olayları, Dış Politika ve Küresel Komplo Teorileri, (ed.), Ekrem Saltık, İstanbul: Kaldırım Yayınları. (117-123). 2013. 

9. Myanmar’da Rohingya Konusu: Çözümler, Araf’ta Bir Toplum, (ed.), Abdurrahman Babacan,

       Mazlumder, İstanbul. (65-87). 2013.
(English)

1.      “Relief Work and Challenges: Observations and Practical Approaches in the Aceh Case”, Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones, (ed.), A. Merthan Dündar, Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi (APAM), Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2018. (62-82).

2.    “Thinking Aceh As A Maritime Power”,  Port, Maritime and Hinterland Development in
  Southeast Asia, (ed.), Muhammad Subhan; Sabariah Yaakub; Ahmad Bashawir Abdul Ghani,  
  Sintok: Universiti Utara Malaysia, 2014. (p. 21-43)­­­. ISBN: 978-9670474946


3.        “Baba Daud: A Turkish Scholar  in Aceh”   (Revised version)
In Ottoman Connections to the Malay World: Islam, Law and Society, Assc. Prof. Saim Kayadibi, The Other Press, Kuala Lumpur, 2011. (32-56).

4.      “A Preliminary Note on Dayah Tanoh Abee”, (Revised version)
In Ottoman Connections to the Malay World: Islam, Law and Society, Assc. Prof. Saim Kayadibi, The Other Press, Kuala Lumpur, 2011. (56-84) http://irep.iium.edu.my/10761/1/The_Arrival_of_Islam.pdf

5.      “Searching For The Characteristics Of Effective Principals: Reviewing The
         Literature”, Issues in Educational Research and Policy, Lokman Mohd Tahir, M.Al-
         Muzammil Yassin, Mehmet Özay, Faculty of Education, UTM, 2012. (978-983-52-0881-2),       
         (39-51).

6.       “A Brief Overview: Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya”,
Issues in Educational Research and Policy, Mehmet Ozay, Faculty of Education, UTM, 2012. (978-983-52-0881-2). (127-149).

(Bahasa Indonesia)

1.     “Darwis Abbas Soelaiman: Hidup yang Diabdikan Untuk Pendidikan”, Perihal Pendidikan dan Kebudayaan:Sebuah Otobiografi Persembahan Pada Usia 78 Tahun, (ed.), Darwis A. Soelaiman, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2016. (388-396).

Articles Published in International Journals 

1. “Rum(i)s as the reference to the Turks and Perceptions in the Malay World”, Journal of Al-Tamaddun, Vol. 15, (1). (31-58). 2020.https://doi.org/ 10.22452/JAT.vol15no1.3 

2. “A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: The Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1864-1878)”, Studia Islamika, (UIN-JAKARTA) Vol. 27, No. 1. 2020.DOI: https://doi.org/10.36712/sdi.v27i1.11072 

3. “Jambi: An Unknown Place Or Lost Memory In Ottoman Political Mind?”, Journal Of Al-Tamaddun, (JAT), 14 (1). (65-72). ISSN 2289-2672. 2019.     DOI: https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no1.6 

4. “Qur’an Schools in Malay Peninsula: A Traditional Education Template between Change and Continuity”, Mütefekkir, Cilt 5, Sayı 10. (361-381). 2018.https://dx.doi.org/10.30523/mutefekkir.506134

5. “Alternatif Turizm Uygulamaları Bağlamında Malay Dünyasında İslami Turizm: Açe Örneği’ne Kısa Bir Bakış”, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), Vol. 5, Issue 29, (with Assoc. Prof. Dr. Arif Aytekin).  ISSN 2459-1149. (3734-3747). 2018.

6. “The Attahashi Family: The Genealogy of the Ruler of Sungai Iyu in Aceh”, İnsan&Toplum (The Journal of Human&Society), 7 (2). ISSN: 2146-7099. (23-44). 2017.

7. “‘Rumi’ Networks of al-Sinkili: A Biography of Baba Davud”,  Studia Islamika, Vol. 24, No. 2. Jakarta. ISSN: 0215-0492, e-ISSN: 2355-6145. (247-270). 2017.

DOI: 10.15408/sdi.v24i2.4441http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/studia-islamika/article/view/4441

8. “The Myth and Reality of Rukiye Hanım in the Context of Turkish Malay Relations (1864-1904)”, The Journal of Human&Society, Vol. 4, No. 9. (55-74). (ISSN: 2146-7099). 2015.

 

9. ”An Attempt to Understand the Driving Forces of Historiography in the Eurocentric Perspective in Southeast Asia”, The Journal of Human&Society, Vol. 3, No. 5. (ISSN:2146-7099) (271-282). 2013.

 

10. “Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th

       Century Indian Ocean”, World Journal of Islamic History and Civilization, History and  

       Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 3 (1): 09-20, 2013,

       ISSN: 2225-0883, IDOSI Publications. DOI. 10.5829/idosi.wjihc.2013.3.1.3102. 2013.

 

11. “A Short Overview on State-Religion Relations in Malaysia: Islamization Policies  Reflections During the Era of Dr. Mahathir Mohamad”

 

       (Malezya’da Din-Devlet İlişkisine Kısa Bir Bakış: Dr. Mahathir Mohamad Dönemi        İslamlaştırma Politikaları ve Yansımaları” – In Turkish), Journal of History Culture and Art        Research, Karabuk University, Vol. 2, No. 1, March. Karabuk-Turkey. (87-105). 2013.

 

12. “Creating Knowledge Practices in School:  Exploring Teachers Knowledge Creation” (With Dr. Lokman Mohd Tahir, Dr. Bambang Sumintono and Izuddin Matzain), International Journal of Humanities and Social Science, (IJHSS) Vol. 3, No. 1, January 31, USA. (147-154). 2013.

 

13. Efe. A.; Özay. M., “Helâl Gıda Olgusu ve Uygulanmasına Sosyolojik Bir Yaklaşım: Malezya Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 31, (2). (155-172). 2013. 

 

14. “A Brief Note on Attempts of the Secularization Powers In the Domains of Education and Administration During the Colonial Era in Malay World”, Human&Society (İnsan ve Toplum), Vol. 2, No. 4, December., Istanbul.     ISSN: 2146-7099. (157-180). 2012.

 

15. “The Historical Basis of Aceh Socio-Economics Development (1511-1904)”, Journal of History Culture and Art Research, Karabuk University, Vol. 1, No. 2, June. Karabuk-Turkey. ISSN: 2147-0626. (55-70). 2012.

 

16. “Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The

          Queens of Aceh”, World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (3): 142-151, 2011

ISSN 2225-0883 © IDOSI Publications, 2011.

 

17. “A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era”, World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (1): 37-48.

         ISSN 2225-0883 © IDOSI Publications, 2011.

 

18. ”A Brief Overview of Relations Between Malay Language and National Awareness”, 2011 International Conference on Social Science and Humanity, IPEDR Vol. 5. ISSN 2010-2646. IACSIT Press, Singapore, (473-478). 2011.

 

19. “The Sultanate of Aceh Darussalam As A Constructive Power”, International Journal of Humanities and Social Science, (IJHSS) Vol. 1, No. 11, (274-283), (Special Issue-August), USA. 2011.

 

20. “The Impact of the Turkish Revolution on Malaya”, (Tr.) A. C. Milner,  Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 11, Istanbul, (81-91).           ISSN: 1305-4244. 2010.

 

21. “Scholars in the History of Aceh: From the Early Times to Recent Past”,Marmara University Journal of the Faculty of Divinity, Issue 36, (I), Istanbul, (237-253). 2009.

 

22. “Indian Ocean Policy of the Ottoman State in the First Half of the 16th Century”,   

          (In Turkish)   Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 7, Istanbul, (69-90). 2009.

 

23. “A Turkish Scholar  in Aceh: Baba Daud”, Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Issue 33 (2007/2), İstanbul. (169-186). 2008.

 

(Note: The same article in an abridged version was also published in Indonesian language: -“Baba Daud: Ulama Aceh Berasal Dari Turki”, Buletin Haba, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, No. 45, Banda Aceh, 2007,  (24-28).

 

24. “Dayah Tanoh Abee: An Ottoman Zawiyah in Aceh in Terms of The Contribution Of Southern East Asia To The Islamic Culture and Civilization”, Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Issue 30 (2006/1), İstanbul. (191-213). 2007.

 

25.  Cheng Ho (1371-1433)”, Buletin Haba, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional,

         No. 44, Banda Aceh. (43-46). 2007.

 

26.  “Katalog Naskah Pustaka Ali Hasjmy Aceh”, Jeumala, No. XXI Januari, Majelis Adat

     Aceh (MAA), Banda Aceh, (4-6). 2007.

 

 Papers Presented at International Conferences 2019

1.“Türkiye ve Güneydoğu Asya: Rohingya ve Moro”, Gelecek Nesil Akademisi, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE), Ankara, 17.03.2019.


2018

1.“Kesultanan Aceh & Turki” (The Sultanate of Aceh Darussalam and Turks), Konvensyen Ketamadunan Dunia 3: ‘Turki dan Alam Melayu’ (World Civilization Convention 3: ‘Turk&The Malay World), 16-18 November 2018, Kuala Lumpur-Malaysia, organized by Grup Penjejak Tamadun Dunia-GPTD).

2.“Rumi as a reference to the existence of Turks (or Beyond?) in Malay World”, CIEPO 23, (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes), 11-15 September 2018, New Bulgarian University, Sofia.

3.“Osmanlı-Malay Çalışmaları Hakkında Bir Deneme”, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı,  Osmanlı-Malay Dünyası Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, 28-29 Haziran 2018, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Topkapı Yerleşkesi.

4.“Malay Yarımadası’nda Kur’an Okulları: Değişim ve Süreklilik Bağlamında Geleneksel Eğitim Yapısı”, Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu (International Symposium on Sociology of Religion), 10-12 Mayıs, 2018, Aksaray, Türkiye, (Aksaray Üniversitesi ve Muhafazakâr Düşünce Dergisi İşbirliğiyle).

5.“Açe’de İslami Eğitimin Yeniden İnşası: 1920-1945”, Mehmet Özay; Nia Deliana, Uluslararası İslam Eğitim Kongresi, (International Congress on Islamic Education), 27-28 Nisan/April 2018, YEKDER-Marmara Üniversitesi, İstanbul.

6.“Relief Works and Challenges: Observations and Practical Approaches in the Aceh Case”, Exchange of Experiences for the Future: Japanese and Turkish Humanitarian Aid and Support Activities in Conflict Zones, 19 February 2018, Asia-Pacific Research Center (Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) (APAM).2017

1.     “The Roles of Religious Belief Systems in the Legitimation of the Ruling Elie: A General Historical Perspective in the Context of North Sumatran Kingdoms”, II. International Civilizations Forum, 20-22 October, Ibn Haldun University, İstanbul.2.     “Islamic Tourism In the Context of Alternative Tourism: Aceh Case”, II. International Tourism and Microbial Food Safety Congress, 13-14 December, Verbana Beach Hotel, Manavgat-Antalya. (With Asso. Prof. Arif Aytekin).

2016

h      “A Brief History of ‘Ghazi’ Family: From Ottoman to Aceh”, Opening Symposium at
The Center for Ottoman and Malay World Studies (Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi), 11-12 April, İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Waqaf University Topkayı, İstanbul.

2015

h      “Emphasizing on the Importance of Manuscripts and Its Relation with the Local

Resource People: Researchers, Religious Scholars, Collectors and Individual Families”, Roundtable Discussion at Malay World-Ottoman Centre (MWOC), International Islamic Univerity Malaysia (IIUM), 7-8 September, Kuala Lumpur.


2013

h  “Discussions on the Possibility of Critical Thinking in Pesantren Education”
    
         II. International Conference on Islamic Studies in A Changing World: Challenges and
        Opportunities, 14th-16 th January 2013, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University
       Pattani Campus, Thailand.


2012

-“A Discussion Pertaining To A Classical Teaching Material and Its Methodology: Masail al Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi”, 
8th World Conference on Muslim Education (WORLD-COME 2012), 12&13th November, 2012, Shah Alam Convention Center, Selangor, Malaysia.

-“Missionary Activities in the Colonial World: Malaya Case”, 
World Conference on Islamic Thought 2012, WCIT2012, Kolej Islam Darul Rıdzuan, Kuala Kangsar, Perak, Malaysia, 11th & 12th September 2012.

-“The Issue of Bahasa Malayu from Colonial to Decolonial Era”, 
International Conference on Colonialism and Decolonialization: Challenges and Prospects, 17-19 April 2012, Department of History and Civilization IIUM, National Archieves of Malaysia and International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Kuala Lumpur.

2011

-“Women as Rulers Phenomenon in Southeast Asian Islamic Society: The Queens of Aceh”, World Congress For Islamic History and Civilization (WOCIHAC), 10-11th October, 2011, Department of Islamic History and Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur.

-“Critical Thinking in a Jawi Text: An Analysis of the Methodology used to Teach Masail al Muhtadi li Ikhwanil Mubtadi”, 1st International Conference and Exposition on Research in Islamic and Arabic Language Education (ICERIALE 2011), 26-28 September 2011, Langkawi, Kedah, Malaysia.

-“The Sultanate of Aceh Darussalam As A Constructive Power”, “New Beginnings-Transformations in Post-Disaster and Post-Conflict Region”3rd Biannual International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), 25-26 May 2011, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

-“A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era”, National Seminar on Cross Cultural Counselling, (Seminar Kebangsaan Silang Budaya), 24-25 May, 2011, Kuching, Sarawak, Malaysia.

-“The Historical Basis of Aceh Development”, Aceh Development International Conference (ADIC), Malaysia 26-28 March 2011, Proceedings of the ADIC 2011 Volume II, pgs: 976-985, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kuala Lumpur, Malaysia.

-“A Brief Overview of Relations Between Malay Language and National Awareness”, 2011 International Conference on Social Science and Humanity, ICSSH 2011, IEEE, Proceedings, pgs: 477-482, Volume 2,  February 26-28, 2011, Singapore.

2010

-“Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya”, International Conference on Leadership and Management In Islamic Education (ICLM 2010), (International Centre for Educational Excellence ICEE 3rd International Conference), 26-27 Dec 2010, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM), Skudai, Johor Bahru, Malaysia.

2009

-“A Turkish Scholar  in Aceh: Baba Daud”, IInd International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies, Conducted by ARI-National University of Singapore and International Center on Aceh and India Ocean Studies (ICAIOS), in Banda Aceh, 23-25 February, 2009, Aceh, Indonesia.

2007

-”The Relations of the Sultanate of Aceh Darussalam and the Ottoman State”, Conducted by Centre of Islamic Civilization (LP3KI),  IAIN Ar-Raniry, 11 August 2007, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

Papers Published at Academic Journals

-“‘Rumi’ Networks of al-Sinkili: A Biography of Baba Davud”,  

Studia Islamika, Vol. 24, No. 2, (2017). Jakarta. ISSN: 0215-0492, e-ISSN: 2355-6145.


-"The Myth and Reality of Rukiye Hanım in the Context of Turkish Malay Relations       (1864-1904)"
The Journal of Human&Society, Vol. 4, No. 9 (2015), pgs.: 55-74 (ISSN: 2146-7099)-”An Attempt to Understand the Driving Forces of Historiography in the Eurocentric
     Perspective in Southeast Asia”,

      The Journal of Human&Society, Vol. 3, No. 5 (2013), pp.: 271-282.
      (ISSN: 2146-7099)
        http://www.insanvetoplum.org/index.php/IVT/article/view/154/144

-“Preliminary Thoughts Upon The Policies of The Ottoman State In the 16th Century Indian Ocean”,

     World Journal of Islamic History and Civilization, History and Civilization, Academy of Islamic
     Studies, University of Malaya, 3 (1): 09-20, 2013, ISSN 2225-0883, IDOSI Publications, 2013, DOI:
     10.5829/idosi.wjihc.2013.3.1.3102.

-“A Brief Note on Attempts of the Secularization Powers In the Domains of Education and Administration During the Colonial Era in Malay World”Human&Society (İnsan ve Toplum), Vol. 3, No. 4, January-2013, Istanbul.


-“The Historical Basis of Aceh Socio-Economics Development (1511-1904)”, 
Aceh Development International Conference (ADIC), Malaysia 26-28 March 2011,  Proceedings of the ADIC 2011 Volume II, pgs: 976-985, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kuala Lumpur, Malaysia.    
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/14/39


-“A Revisiting Cultural Transformation: Education System in Malaya During the Colonial Era”, World Journal of Islamic History and Civilization, 1 (1): 37-48, 2011, ISSN 2225-0883 © IDOSI Publications, 2011.
-A Brief Overview of Relations Between Malay Language and National Awareness,
2011 International Conference on Social Science and Humanity, IPEDR Vol. 5 (2011), ISSN 2010-2646, © (2011) IACSIT Press, Singapore,pp. 473-478.

-The Sultanate of Aceh Darussalam As A Constructive Power, International Journal of Humanities and Social Science, (IJHSS) Vol. 1, No. 11 (Special Issue-August 2011), USA.         http://www.ijhssnet.com/archive/332.html


-” A Brief Overview: Breaking of Islamic Tradition of Education in Malaya”, Marmara University Journal of the Faculty of Divinity, Issue 40, (2011/1), Istanbul, (pp.: 137-152).

-Güneydoğu Asya’da bir Türk Alimi: Baba Davut”, Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 12 / 2009, Istanbul, (pp.: 69-90).


-The Impact on the Turkish Revolution on Malaya, (Tr.) A. C. Milner, Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 11 / 2009, Istanbul, (pp.: 69-90).-“A Short Review About Acehnese Ulama: From the Early Centuries Until the Recent Ones”, Marmara University Journal of the Faculty of Divinity, Issue 36, 2009, Istanbul, pp.: 237-253.-“Türkiye-Endonezya İlişkileri Üzerine Bir Rapor ve Gerçekler”


Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 21 / 2013, İstanbul, (pp.: XVI-XXIII); ISSN: 1305-4244.


-“Malezya’nın Karanlık Yüzü: Malaya Komünist Partisi ve Chin Peng (1924-2013)”

Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 21 / 2013, İstanbul, (pp.: 57-63); ISSN: 1305-4244


-The Impact on the Turkish Revolution on Malaya, (Tr.) A. C. Milner,
Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 11 / 2010, İstanbul, (pp.: 81-91); ISSN: 1305-4244 -“Indian Ocean Policy of the Ottoman State in the First Half of the 16th Century”, Turán, Doğu Araştırmaları Merkezi, Issue 7 / 2009, Istanbul, (pp.: 69-90).


 -“A Turkish Scholar  in Aceh: Baba Daud”, Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Issue 33 (2007/2), İstanbul, 2008, (pp.: 169-186).

(Note: The same article in an abridged version was also published in Indonesian language: -“Baba Daud: Ulama Aceh Berasal Dari Turki”, Buletin Haba, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, No. 45, Banda Aceh, 2007,  (pp.: 24-28).

-“Dayah Tanoh Abee: An Ottoman Zawiyah in Aceh in Terms of The Contribution Of Southern East Asia To The Islamic Culture and Civilization”, Marmara University Journal of The Faculty of Divinity, Issue 30 (2006/1), İstanbul, 2007, (pp.: 191-213).


-“Cheng Ho (1371-1433)”, Buletin Haba, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, No. 44, Banda Aceh, 2007,  pp.: 43-46.


-“Katalog Naskah Pustaka Ali Hasjmy Aceh”, Jeumala, No. XXI Januari 2007, Majelis Adat Aceh (MAA), Banda Aceh, pp.: 4-6.A.YAYINLANMIŞ MAKALELER
(Telif)
                                                        SOSYO-POLİTİK

1. 11 Eylül Süreci: Orwellyen Küresel Neo-Faşizm, Umran, S. 97, 2002 Eylül, s. 72-76.

2. Hukuk Üstünlerin midir?, Editör, S. 2, 2002 Haziran, s. 15-16.

3. Küresel Güçlerin Yeni Oyunları, Umran, S. 118, 2004 Haziran, s. 33-39.

4. “Avrupa İslamı” ve Türkler, Umran, S. 128, 2005 Nisan, s. 40-46.
5. Türk-Osmanlı Coğrafyasında Dost Bir Ülke: Açe, İnsan ve Demokrasi, S. 1., 2006 Nisan, s. 49-56.

                                                                TARİH
1. Türk Tarihinde Önemli Bir Viraj: Malta Kuşatması, Umran, S. 107, 2003 Temmuz, s. 91-97.

2. İspanyol Müslümanları, Reconquista ve Engizisyon -Avrupa’da İslam Düşmanlığının Kökenleri-, Umran, 2006 Nisan, s. 46-52.
3. Çin İmparatorluğu’nda Bir Türk Amiral: Cheng Ho, Deniz Ticaret Odası Dergisi, 2006/Eylül, s. 18-20.
                                                               EDEBİYAT
1. Türk Romanında Bir Kadın İmgesi Işığında Düşünümsellik: Modernlik-Gelenek Çatışması, Umran, S. 92, 2002 Nisan, s. 104-109.

2. Beckett ve Varoluş, Umran, S. 95, 2002 Temmuz, s. 80-83

3. Joyce’un Bir Sanatçı Olarak Portresi ve Öz-Düşünümsellik, Umran, S. 98, 2002 Ekim, s. 85-87.

                                                                EĞİTİM
 1. Hukuk Üstünlerin midir?, Editör, S. 2, 2002 Haziran, s. 15-16.

2. Eğitim ya da ‘Kitlesel Üretim’, Editör, S. 5-6, 2002 Ekim, s. 22-24.

3. Yine Eğitim, Umran, S. 109, 2003 Eylül, s.20-23.

4. Eğitimin Pratik Hayata Yansıması, Umran, S. 110, 2003 Ekim, s.13-14.

5. Haya: Kendi Üzerinde Titizlenme, Umran, S. 133, 2005 Eylül, s. 61-63.


                                                             SEYAHAT

1. Şovalyeler Ülkesi: Malta, Umran, S. 96, 2002 Ağustos, s. 97-102

2. Karanlığın Yüreğine Giden Yol: Etiyopya, Umran, S. 126, 2005 Şubat, 79-82

3. Açe’de Bir Osmanlı Ailesi, Umran, S. 2005 Kasım, s.


B. ÇEVİRİLER

                                                    SOSYO-POLİTİK

1. Dion Dennis, ‘Rüya Bitti’: Güvenlik Devleti Geliyor, Umran, S. 86, 2001 Ekim, s. 66-68

2. Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Umran, S. 89, 2002 Ocak, s. 69-78

3. Immanuel Wallerstein, Küreselleşme, Geçiş Dönemi veya Belirsizlikler Çağı: Dünya Sisteminin Uzun Vadeli Analizi, Umran, S. 90, 2002 Şubat, s. 58-68

4. Hans Zomer, Avrupa ve İslam Dünyası, Umran, S. 91, 2002 Mart, s. 64-66

5. Da Le F. Eickelmann, İslam Dünyasının Dönüşümü, Umran, S. 91, 2002 Mart, s. 75-78

6. Richard Falk, Ölüm Dansının Sonu, Umran, S. 93, 2002 Mayıs, s.69-73

7. Michael J. Glennon, BM Güvenlik Konseyi’nin İflası, Umran, S. 106, 2003 Haziran, Ek (s. 1-13)

8. Stanley Hoffman, Dünya Yönetimi, Umran, S. 108, 2003 Ağustos, Ek (s. 1-8)

9. R. Nicholas Burns, Yeni NATO ve Büyük Ortadoğu, Umran, S. 117, 2004 Mayıs, EK (s. 1-8)

10. Michel Chossudovsky, “Anglo-Amerikan Terör Savaşı’na Dair Bir İnceleme”, Umran, S. 138, 2006 Şubat, EK, (s. 97-104)

11. Ghalli Hasan, Müslüman Soykırımına Doğru, Umran, S. 139, 2006 Mart, s.

12. Yiyon Shahak, Siyonizmin Ortadoğu Plânı, Umran, 2006 Nisan, ‘Ek’ Bölümü, s. 89-96.

13. S. Sayyid, Eski Avrupa, Yeni Dünya ve İslam Korkusu, Umran, 2006, Nisan, s. 23-24.

14. M. A. Mohammed Salih, 2004, “Islamic NGOs in Africa: The Promise and Peril of Islamic Voluntarism” (Ed.), Alex de Waal, Islamism and Its Enemies in the Horn of Africa, Shama Book, Addis Ababa.

15. Salvation Army Tarihçesi, 2005 Year Book, 2005, International Headquarters, London.

16. A.C.Milner, I. Dünya Savaşı Sonrası Türk Devrimleri’nin Malaya’ya Tesirleri, Turan, Sayı 11, September 2010, s. 81-90.


C. KİTAP TANITIMLARI

1. Anthony Giddens, Toplumun KuruluşuVirgül Dergisi, 2000 Mayıs, S 30. s. 33-35.

2. Alan Aldrige, Tanrı Sorunu, Kitap-Haber Dergisi, 2003 Şubat-Mart, No. 15, s. 17.

3. Peter Berger, Kutsalın Yeniden KeşfiKitap-Haber Dergisi, 2003 Nisan-Mayıs, No.16, s. 26-27.

4. Martin Marty, İnanç İşleriKitap-Haber Dergisi, 2003 Haziran-Temmuz, S. 17, s. 76-77.

5. Francis Fukuyama, BiyoteknolojiKitap-Haber Dergisi, 2003 Eylül-Ekim, No.18, s. 30-33.

6. Grace Davie, Modern Avrupa’da DinKitap-Haber Dergisi, 2003 Aralık – 2004 Ocak, S. 19, s. 88-90.

7. Sekülerleşmenin Küresel SonuKitap-Haber Dergisi, 2004 Mart-Nisan, S. 20, s. 82-3.

8. Yeni Dini HareketlerKitap-Haber Dergisi, 2004 Haziran-Temmuz, No. 21, s. 90-93.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder